HÀNH TRÌNH ” 2 NGÀY 1 ĐÊM ” CÙNG VỚI TRƯỜNG LA CROIX ROUGE LA SALLE (BTS SN).