Quyên góp

LỜI TRI ÂN

 

Quý ân nhân, quý nhà tài trợ, và quý thiện nguyện viên rất thân mến, 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã và đang chăm lo cho hơn 1.100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc tổ chức các lớp học tình thương, chúng tôi còn đào tạo nghề nghiệp, cấp học bổng và hỗ trợ vốn cho phụ huynh cải thiện đời sống.

Để thực hiện những dự án này, chương trình đã được nhiều người quan tâm, cộng tác giúp đỡ bằng nhiều phương tiện, cách thức. Với tất cả tấm lòng của 1.100 trẻ và toàn thể nhân viên FFSC, xin đặc biệt gửi lời tri ân chân thành đến quý ân nhân, quý nhà tài trợ, quý tình nguyện viên.

Vì không gian hạn chế, chúng tôi chỉ có thể liệt kê ra mộ số nhà tài trợ và đối tác thường xuyên. Từ tận đáy lòng của và chúng tôi và của các trẻ, chúng tôi xin ghi nhận mọi sự đóng góp dù được công bố hay bảo mật, lớn hay nhỏ.

Rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, cộng tác giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là từ những nhà hảo tâm mới. Chương trình đã và đang cố gắng làm những gì tốt nhất để giúp những trẻ có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập vào đời sống xã hội, có cơ hội học tập và thăng tiến bản thân.

Chủ nhiệm chương trình

Lê Thị Thảo

028 3829 6951