GIAO LƯU: CÁC BẠN NHỎ TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU & SINH VIÊN THỰC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC OKINAWA ( NHẬT BẢN)