ĐOÀN NHA SỸ ALBA ( NHẬT ) KHÁM – CHỮA RĂNG CHO TRẺ BÌNH AN