Chúng tôi là ai?

cc

Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố quan niệm rằng: trẻ em cũng là một con người có giá trị về nhân phẩm và được tôn trọng. Xã hội có nhiệm vụ bảo đảm cho trẻ có cơ hội, nguồn lực và hỗ trợ trẻ phát triển để trở thành con người vui sống, khỏe mạnh, tích cực và hoạt động hòa nhập với cộng đồng, gia đình và xã hội theo tinh thần Công Ước Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em và luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Việt Nam

| XEM THÊM

Chúng tôi mong muốn góp mật cho đời

cc

Với mong muốn là người bạn đồng hành của trẻ em lang thang đường phố, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã và đang tiếp tục tìm kiếm, chăm sóc và tạo điều kiện cho các em có cơ hội đến trường học tập, vui chơi giải trí.

 

Mỗi năm, các Trung Tâm Phát Huy đón nhận nhiều trẻ em cơ nhỡ lang thang, trẻ nhập cư ở các tỉnh đến học. Nơi đây, trẻ được giáo dục nâng cao nhận thức, phát triển những khả năng vốn có, được giáo dục kỹ năng sống để trẻ hòa nhập với cộng đồng xã hội.

| XEM THÊM


Đối tác và ân nhân

Chắp cánh ước mơ

Tâm điểm