Page d’accueil

Vivre heureux – Vivez sainement Vivre docilement

ACTUALITÉS RÉCENTES

Bourse d’intégration

Bourse d’intégration…

Lire la suite

Bourses parrainées

Bourses parrainées…

Lire la suite

Bourses d’études

Bourses d’études…

Lire la suite

This is custom heading element

Hầu hết các trẻ em này khi bạn hỏi chúng về ước mơ của mình là gì thì thực sự chúng không thể trả lời được. Tất cả những gì chúng biết là giúp đỡ cha mẹ bằng một số tiền ít ỏi mà chúng có thể kiếm được để sống qua ngày…

DONATEURS

COORDONNÉES

Bureau:

140/4 Vo Thi Sau, Quartier 8, District 3

Binh An établissement d’enseignement primaire

3153/24 Pham The Hien, quartier 7, District 8

Centre de promotion Binh Trieu

9/3 Road 12, Highway 13, Hiep Binh Chanh quarter, Thu Duc District

Centre de promotion de Binh Tho

141/1 Street 4, Quarter 2, Binh Tho quarter, Thu Duc District