Chúng tôi mong muốn góp mật cho đời

Với mong muốn là người bạn đồng hành của trẻ em lang thang đường phố, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã và đang tiếp tục tìm kiếm, chăm sóc và tạo điều kiện cho các em có cơ hội đến trường học tập, vui chơi giải trí.

Mỗi năm, các Trung Tâm Phát Huy đón nhận nhiều trẻ em cơ nhỡ lang thang, trẻ nhập cư ở các tỉnh đến học. Nơi đây, trẻ được giáo dục nâng cao nhận thức, phát triển những khả năng vốn có, được giáo dục kỹ năng sống để trẻ hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Các mái ấm sẽ là nơi ăn chốn ở an toàn cho những trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, tại đây trẻ được nuôi dưỡng và được dạy dỗ để lớn lên thành người có ích cho xã hội.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục, chúng tôi còn tìm người đỡ đầu, cấp học bổng, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho những em đã trưởng thành, đồng thời cung cấp các dịch vụ, tạo nguồn vốn cho phụ huynh có điều kiện cải thiện đời sống.

Chúng tôi luôn trăn trở và quan tâm đến những vấn đề xã hội, nhất là những trẻ em nghèo phải lao động kiếm sống trong cảnh thiếu thốn, những trẻ em thất học, trẻ bị lạm dụng…

Cuộc sống còn đó những khó khăn, vì vậy chúng tôi luôn mời gọi để có thêm nhiều người tham gia cộng tác với chương trình. Như con ong góp mật cho đời, hãy góp một hành động nhân ái để thay đổi thế giới.