NHẬN BẢN TIN

Đăng kí nhận bản tin hàng quý

Hãy nhấn tại đây để đăng kí

GÓC NHÌN

RIPE CAMP VÀ NHỮNG TÂM TÌNH ĐỌNG LẠI...

(Những chia sẻ của các bạn tình nguyện viên Michigan -Mỹ, tại Trại hè Ripe Camp)

 

“Một năm học kết thúc, như một phần thưởng cho sự nỗ lực học tập của các em học sinh lớp 4, lớp 5 thuộc Trung Tâm Phát Huy Bình An, FFSC đã tổ chức một kỳ trại tại thành phố biển Vũng Tàu bình yên.

Chi tiết