TẬP HUẤN: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC VỚI HỌC SINH

Cùng với việc dạy chữ cho các em, hàng năm Chương trình vẫn luôn cố gắng tổ chức những buổi tập huấn cho giáo viên nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm trong quá trình đồng hành với trẻ. 

Tham Van Welink 1

Năm nay, được sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN và Công ty Tư vấn và Giáo dục WE LINK, Chương trình đã tổ chức hai buổi tập huấn tại Trung tâm Bình Triệu vào ngày 03/07/2018 với đề tài “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC VỚI HỌC SINH” và ngày 19/7/2018 với đề tài “PHỎNG VẤN ĐỘNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ THAY ĐỔI HÀNH VI”. Buổi học được hướng dẫn bởi Thầy Ngô Minh Uy – giám đốc Công ty WE LINK.

Tham Van Welink 2

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã được tổ chức LIN hỗ trợ kinh phí xây dựng Phòng Tham Vấn tại Trung tâm Bình Triệu. Với kế hoạch này, chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ giúp các em học sinh cá biệt thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Related posts