2,100,000 đồng một ngày là số tiền để TTPH Bình Triệu hoạt động, nhằm cung cấp giáo dục, chăm sóc y tế và hỗ trợ gia đình của 380 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng được đáp ứng các nhu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, nhà tài trợ trước của chúng tôi đã kết thúc dự án tài trợ không lâu ngay sau khi thông báo và hiện tại, trung tâm đang hoạt động nhờ vào nguồn tài trợ ngắn hạn của một cá nhân.

420 trẻ em này đang rất cần sự giúp đỡ của quý vị!

Sự hỗ trợ của qúy vị cho THPT Bình Triệu sẽ thiết lập một mối quan hệ hợp tác với FFSC là một trong những tổ chức giúp đỡ hiệu quả trẻ nhập cư và trẻ đường phố trong nhiều năm. Trở thành đối tác của FFSC, quý vị luôn được chúng tôi chào đón đến thăm trung tâm và tham gia và các hoạt động, chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng luôn cung cấp cho các nhà tài trợ báo cáo hằng năm về tình hình hoạt động của trung tâm.

Để phù hợp với khả năng và mong muốn tài trợ, chúng tôi có ba gói tài trợ khác nhau, bao gồm:  Tập huấn và Chăm sóc sức khỏe (155,400,000 đồng/năm), “Hoạt động năng khiếu và Kĩ năng sống” (65,100,000 đồng/năm). Quý vị có thể tài trợ một hoặc nhiều gói như trên.

Xin liên hệ project@ffscvn.org hoặc gọi +84 (8) 38296951 (gặp chị Ngọc Mai) nếu quý vị cần thêm thông tin.

A

 Related posts