Khai trương website của FFSC

Khai trương website của FFSC Ngày đăng 17/12/2012  Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2013, Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) đã nhấn nút khai trương phần đầu tiên của trang web mới. Hy vọng toàn bộ trang web sẽ sớm được giới thiệu đến bạn bè xa gần của FFSC. Được biết,…

Chi tiết

Sản Phẩm FFSC

Sản Phẩm FFSC Ngày đăng 19/08/2014 Khởi sự từ chương trình đào tạo dạy nghề cho phụ nữ và trẻ em, Doanh nghiệp xã hội của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố ngày nay đã phát triển thành một doanh nghiệp có nền móng vững chắc. Chúng tôi mong muốn cống hiến tích cực…

Chi tiết