Thực tập

Giai đoạn làm việc tại  tổ chức có thể là một phần trong suốt khóa học của các bạn sinh viên thuộc các chuyên ngành liên quan (xã hội, phát triển kinh tế hay khóa học ESL,…). Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp các sinh viên thực tập, hỗ trợ các bạn tốt nhất để các bạn đạt được những mục tiêu đặt ra trong quá trình thực tập

 

Những yêu cầu dành cho thực tập sinh?

Dưới đây là những điều kiện hầu đem lại lợi ích cho cả sinh viên thực tập và tổ chức qua những hoạt động tại các trung tâm của Chương Trình Bạn Trẻ Đường Phố và qua việc lượng giá thực tập với kiểm huấn viên.

 

Sinh viên thực tập

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố

Thời kỳ chuẩn bị:

 

 • Có khả năng làm việc với trẻ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình các em;
 • Khả năng thích ứng và sẵn sàng ứng phó với môi trường mới và những hoàn cảnh đầy thách thức;
 • Nộp bản lý lịch và thư ngỏ của trường đại học, trong đó mô tả cụ thể những mong đợi và mục tiêu của kỳ thực tập;
 • Cung cấp thông tin liên lạc với nhà trường cho nhà tài trợ đề án / kiểm huấn viên.

 

Trong thời gian thực tập:

 • Bám sát những chỉ dẫn liên quan đến chương trình thực tập của nhân viên tại trung tâm của Chương Trình Bạn Trẻ Đường Phố như thời gian, hoạt động, sử dụng trang thiết bị, thực phẩm, v.v…
 •  Trao đổi định kỳ với kiểm huấn viên để được hướng dẫn và phản hồi;
 • Viết nhật ký thực tập về những hoạt động, tổng hợp kinh nghiệm qua những sự kiện của ngày này sang ngày khác, cũng như những bài học qua việc tham gia.
 • Tham dự buổi lượng giá với kiểm huấn viên và trình bày ngắn gọn về kinh nghiệm theo tầm nhìn cá nhân và chuyên môn.
 • Liên lạc với nhà tài trợ đề án thực tập / điều phối viên và sinh viên thực tập trước và trong thời gian thực tập nhằm làm rõ những mong đợi và quan tâm liên quan đến kỳ thực tập
 • Chỉ định một kiểm huấn viên để đồng hành với sinh viên thực tập trong suốt kỳ thực tập
 • Thực hiện lượng giá trong và cuối kỳ trong tầm nhìn cá nhân và kinh nghiệm giáo dục
 • Trao chứng chỉ đã tham gia và hoàn tất kỳ thực tập cho sinh viên;

 

Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ tốt nhật cho các thực tập sinh, tuy nhiên, xin các bạn  lưu ý rằng các thực tập cần tuân thủ nghiêm túc những điều kiện của quá trình thực tập. Những thực tập sinh không tuân thủ các quy định không được chấp nhận thực tập hoặc sẽ phải kết thúc quá trình thực tập trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận được thông báo từ FFSC.Hoặc bạn có thể tải mẫu đơn ở định dạng văn bản tại đây và gửi đến   volunteer@ffscvn.org

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian 7 ngày.

Cảm ơn bạn đã tham gia đóng góp cho tổ chức.

 

——————