IMG_2169

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Back2School đặt mục tiêu tiếp cận 3.000 người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để đạt mức 1,000 nhà tài trợ cá nhân cho chiến dịch iGive; 10 doanh nghiệp tài trợ cho chiến dịch Business Match và 150 khách tham dự Sự kiện gây quỹ “Past, Present, and Future” (“Xưa, Nay, và Mai”).


Liên hệ đặt vé vui lòng Click vào đây:

TICKET BUTTON

 

 

 

 

 

 

 

Các sự kiện khác:

Chiến dịch iGive

Doanh Nghiệp Đối Ứng

Sự kiện: Xưa, Nay, và Mai